Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Eerder verschenen Blogs

Collaboration brews - stronger together

1 maart 2024 - Rick Kempen.

De onvolprezen Jan Ausems, één van de drijvende krachten achter deze website, treedt op als coördinator en aanjager van een groepje bierliefhebbers die bij toerbeurt een blog aandraagt. Die blogs betreffen dan natuurlijk het erfgoed van de Nederlandse biercultuur - een onderwerp dat zich ruim interpreteren laat, getuige het inmiddels riante archief. Dit is alweer het 78e blog, en die onvolprezen Jan Ausems heeft al sinds het begin van zijn coördinerende rol in zijn maandelijkse email deze zin staan: “Hieronder desgewenst wat inspiratie voor de blog voor wie het kan gebruiken.”
Dank Jan, dat komt dit keer erg goed uit. Het onderwerp kwam mij de afgelopen weken vaak voor de voeten, en een puntje op jouw inspiratie-lijstje kan worden afgevinkt: ‘Wat is de toegevoegde waarde van een collaboration brew? Hype of real added value?’ Spoiler alert: het antwoord is ‘beide’. Waarbij ‘real added value’, ofwel “echte toegevoegde waarde”, veruit het belangrijkste is.

De allereerste keer dat er werd gesproken over een collaboration brew, nu ook ‘collab’ genoemd, was in Amerika - twintig jaar geleden. Twee brouwerijen bleken dezelfde naam voor een bier te hebben bedacht: Salvation. Avery Brewing en Russian River vlogen elkaar er niet over in de haren met schadeclaims en rechtszaken - nee, in plaats daarvan spraken Adam Avery en Vinnie Cilurzo, die elkaar sowieso al lang kenden en goede vrienden waren, af dat dit een goed moment was het wederzijdse respect dat zij voelden tastbaar te maken. Ze kwamen samen, mengden beide bieren en brachten dat uit onder de naam “Collaboration not Litigation Ale”. Zo kan het dus ook!


Etiket Collaboration not Litigation Ale

Later werd dit concept ook uitgevoerd door samen een recept te bedenken en dat bij één van de samenwerkende brouwerijen te brouwen. De verkoop geschiedde dan door beide (of alle betrokken) brouwerijen. In alle gevallen ging het erom het wederzijds respect tastbaar te maken, de vriendschap en kameraadschap te vieren en pret te maken. Samenvattend: het concept ‘craft’ in de praktijk brengen middels een uniek bier. Of meerdere. Zo maakte Van Moll enkele series, waaronder Trans Iberico Express, waarbij Erwin (en Janneke) door Spanje reisden en bij een handvol brouwers aanklopten om samen te brouwen. Het resultaat kon je dan proeven op Van Moll Fest.


Etiket Viva la Vida

Soms is een collab minder (b)romantisch: er worden twee mails gewisseld, een etiketje wordt getekend en klaar is Klara. De hype is uitgemolken, zeg maar. Het andere uiterste is waar ik het wel over wil hebben: Beer Geeks Beat ALS. Viva la Vida, het vierde bier dat speciaal voor deze charitatieve actie gebrouwen wordt, telt maar liefst 84 ‘samenbrouwende’ brouwerijen. Een mega-collab dus. Bij de voorgaande vier acties is bijna drie ton opgehaald voor Stichting ALS Nederland, die daarmee verder onderzoek naar genezing van deze vooralsnog dodelijke ziekte financiert. En de aanleiding is even ontroerend als pijnlijk.

Bij het vijfjarig bestaan van de Facebookgroep Beer Geeks, in 2018, en omdat men bijna 10.000 leden telde, ontstond het idee een ‘eigen bier’ te laten brouwen door een Nederlandse brouwerij. vandeStreek pakte die handschoen op, maar stelde wel voor de opbrengst ten goede te laten aan een goed doel. Dat vonden de Geeks snel: lid van het eerste uur Oscar Wagner overleed in 2015 aan de slopende ziekte. Al snel sloten zich meer brouwerijen aan, en zo werd het eerste Beer Geeks Beat ALS een klinkend succes. Bij het verschijnen van dit blog is de lancering van het vierde Beer Geeks Beat ALS bijna een feit: zaterdag 2 maart sluit de actie af met een presentatie van het bier in de Haarlemse Jopenkerk. Men hoopt dan te kunnen melden dat er tachtigduizend euro kan worden overgemaakt naar de Stichting ALS Nederland.

Viva la vida label

Ik vind het ontroerend dat de Nederlandse bierwereld zo samenkomt om de wereld mooier te maken. Iets goeds te doen voor anderen, gewoon omdat het kan - of liever, moet. Met bier als centrale factor - bier dat verbindt, verbroedert en beschaaft. Sterker nog: ik vind dat niet alleen ontroerend, ik vind het tranentrekkend mooi. Niet alleen omdat het bij bierliefhebbers begint, en gedragen wordt door kleine, meestal onafhankelijke brouwerijen. De toegevoegde waarde die deze collaboration brew daarmee geeft is onmiskenbaar groot en maakt dat ik er weer eens trots op ben deel uit te maken van de Nederlandse biergemeenschap. Erfgoed van de Nederlandse biercultuur in the making, om het maar eens in glashelder Engels te zeggen.

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur