Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Eerder verschenen Blogs

Erfgoed op waarde geschat

1 mei 2023 - Rick Kempen.

Het noeste werk van de mensen achter deze website en de gelijknamige stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur is dan eindelijk op waarde geschat. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van PINT, de Nederlandse Bierconsumentenvereniging, kreeg voorzitter Jan Ausems de Gouden PINT 2023 uitgereikt - zoals dat gaat, onder instemmend applaus van bijna 100 aanwezigen. De stichting kreeg al eens de PINT Stimuleringsprijs uitgereikt - in 2017, een jaar na de officiële oprichting. Mooi te zien dat deze Stimuleringsprijs de mensen erachter zodanig heeft gemotiveerd dat ze zes jaar later de hoofdprijs mochten binnenslepen.

Je kunt natuurlijk op deze site alles lezen over het hoe en waarom van de stichting, maar gemakshalve licht ik eens wat uit. Het begon ooit als een aantal eenlingen die, verder geheel ongevaarlijk, ieder op hun zolderkamertjes bezig waren in de diepere krochten van het interweb. Anders gezegd: “Het bijhouden van kennis over Nederlands bier en de Nederlandse biercultuur is altijd al het werk van eenlingen geweest. Verschillende liefhebbers werkten aan hun eigen website met hun eigen invalshoek. Hierdoor was de kennis over vele plaatsen verspreid. De afgelopen jaren is het aantal brouwerijen zo hard gegroeid, dat het niet meer mogelijk is om als individu alle ontwikkelingen bij te houden.”

Je ziet de plaatjes voor je: een toegewijd afweker en inscanner van bieretiketten, iemand die nachtenlang de Kamer van Koophandel, het faillisementsregister en wat al niet naloopt - een ander die eindeloos mailtjes blijft sturen met de simpele vraag of de ontvanger en haar/zijn brouwerij werkelijk bestaan, als zodanig. Uiteindelijk werd op 30 maart 2016 de krachten gebundeld. Jan Ausems, Ron Rabouw, Frans Ruiter, Felix Groenewoud, Fedor Vogel, Ton van Opstal, Rudi Bakker, Harry Pinkster en Constant Keinemans trokken de stoute schoenen aan, die mede werden gefinancierd door Nederlandse Brouwers, de grootste brancheorganisatie van - inderdaad - Nederlandse brouwers.

Uitreiking Gouden PINT 25 maart 2023
Bestuur op 13 april 2017

Met een schier onuitputtelijke variëteit aan informatie over Nederlands bier en de brouwers ervan, die nog dagelijks wordt aangevuld, presteert de stichting dat pas laat werkelijk op waarde zal worden geschat. Archieven zijn er eindeloos, hoewel het een wrange vaststelling is dat veel brouwerijen zelf amper aan archiefvorming doen. Krantenartikelen zijn er geschreven, hele boeken zelfs - maar het toegankelijk maken van, en vooral het bieden van inzicht in, al die informatie is de belangrijkste verdienste in wording van de stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Het is daarom niet minder dan terecht dat de Gouden PINT, de belangrijkste bierprijs in Nederland voor een persoon of organisatie die zich de afgelopen periode op een aansprekende wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse biercultuur, aan de stichting is toegekend.

Uitreiking Gouden PINT 25 maart 2023
Uitreiking Gouden PINT op 25 maart 2023

Je kunt alleen maar hopen dat de mensen erachter niet op hun lauweren gaan rusten en de boel de boel laten. Niet dat ik mij daar zorgen over maak, ook al vliegt stichtingsvoorzitter Ausems wel erg vaak met een drone om daar vervolgens ruimhartig kond van te doen op het eerder genoemde interweb. Je vraagt je af waar alle contribuanten de tijd vandaan halen om minutieus te bestaande informatie aan te vullen en up to date te houden. Ik ben trots op ze.

Trots is een woord dat wij in Nederland niet vaak gebruiken, en absoluut onterecht. Wij zijn, als nuchtere Nederlanders, nog steeds de abjecte mening toegedaan dat je maar beter gewoon kan doen - dat is al gek genoeg. Enig chauvinisme ontbreekt ons ten ene male, en dat is werkelijk zonde. De Nederlandse biercultuur, het heden en verleden - en hopelijk de toekomst - van het Nederlandse bier en zijn brouwers is iets om waarlijk trots op te zijn. Daarom nogmaals hulde en driewerf hoera voor de mensen achter de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Ik bied jullie graag een eigen ‘gouden pint’ aan, vers getapt naar keuze in mijn teerbeminde #kluphuis Bierproeflokaal In de Wildeman. Laat maar weten wanneer je in de buurt bent, en ga zo voort!

Uitreiking Gouden PINT 25 maart 2023
Bestuur op 28 april 2023

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur