Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Eerder verschenen Blogs

Bier: goed voor ons welzijn

1 november 2022 - Jack Apallius de Vos.

Ik was ooit een keer op een training communicatie en daar leerde ik een aantal stijlen van beïnvloeden te snappen en te begrijpen. Die stijlen waren gebaseerd op een model dat in de jaren zeventig ontwikkeld werd door de Amerikaanse psychologen David Berlew en Roger Harrison.
Het model gaat uit van je doel bereiken zonder dat dit ten koste gaat van de relatie. Je werkt vanuit verschillende gedragssoorten, verschillende manieren om invloed uit te oefenen. Hierbij onderscheid je duw- of trekenergie, met daarbinnen de verschillende invloedstijlen overreden, stellen, overbruggen en inspireren. Een vijfde stijl, zo werd gedoceerd, moest je vooral niet gebruiken: weglopen uit een overleg want dat is slecht voor de relatie.

Staatssecretaris Van Ooijen (CU) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is blijkbaar nog niet op deze training geweest, hoewel hij als BSc Sociologie toch beter zou moeten weten.

Hij stopt het overleg over drankgebruik. De gesprekken met de betrokken partijen leveren te weinig op, zo zegt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Teleurstellend maar onontkoombaar.’

Ik zal nu niet meteen gaan roepen dat het tijd wordt om Remkes in te zetten maar de opstelling van Van Ooijen baart me wel zorgen. Heeft hij wel voldoende de stijlen overreden, stellen, overbruggen en inspireren ingezet om het zo door hem gewenste tempo te maken waar het gaat om het preventieakkoord?

Alcohol is gezond?

Ik zal de laatste zijn die roept dat alcohol alleen maar gezond zou zijn. Ja, bier is een risicofactor voor gewichtstoename (Schütze et al, 2009); Teveel alcohol kan leiden tot verslaving, vooral als je al heel jong begint. Onderzoek toont aan dat bijvoorbeeld in Duitsland meer dan 40% van de mannen en jongens minstens 1 keer per maand zwaar drinkt. Nederland zal het voor mijn gevoel niet veel beter doen.
Daartegenover staat dat bijvoorbeeld bier een waar natuurproduct is, soms ecologisch en duurzaam geproduceerd, traditioneel, regionaal, bevat de nodige gezonde stoffen.

Alcohol is welzijn

Voor een staatssecretaris die niet alleen volksgezondheid als ook welzijn in zijn portefeuille heeft, zou het mooi zijn als hij zich naar mijn idee veel meer hard maakt voor welzijn naast gezondheid. Het goede nieuws van alcohol is dat het flink bijdraagt aan welzijn.

Wat bedoelen we dan met welzijn? Welzijn gaat over de kwaliteit van leven. Het verwijst naar iets dat belangrijk is voor mensen. Welzijn is uiteindelijk goed voor iemand!
Maar dan zijn we er nog niet. Alcohol/Bier kan gebruikt worden als hulpmiddel om mensen bij elkaar te brengen (groepscohesie, sociale waarden) en het heeft een sociaal aantrekkende kracht (horeca, festivals).
En dan noem ik nog niet de andere factoren als gemeenschapszin, lifestyle, plezier, regionale aspecten, diversiteit, vakmanschap, authenticiteit, cultuur.

Promoot bier en alcohol

Zoals gezegd is alcohol niet per definitie gezond, maar dat is autorijden ook niet. Laten we vooral veel meer aandacht hebben voor andere aspecten die maken dat veel mensen op allerlei manieren plezier ondervinden aan het drinken van een drankje (wat mij betreft bier).

Het klinkt wat tegendraads maar zouden we niet veel meer de consumptie van bier en zo moeten promoten? Daarbij hoort dan wel de boodschap: drink met mate en met maten. Laten we vechten tegen de uitwassen van teveel alcoholgebruik maar de goede dingen van het leven die horen bij het nuttigen van een drankje promoten.

Teveel is niet goed, maar te weinig ook niet!

Jack Apallius de Vos
Voorzitter PINT

 

Jack Apallius de Vos

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur