Facebook Twitter Instagram

Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur

Eerder verschenen Blogs

Het huis van de brouwer

1 april - Marco Daane.

Zum Himmel jauchzend und zum Tode betrübt. Kent u die uitdrukking, dames en heren? Of, in goed Nederlands: van de hemel in de hel geraken, van de wal in de sloot, geluk en verdriet die hand in hand gaan? Zoiets ervoer ik zaterdag 2 maart. Het begon in de Jopenkerk in Haarlem, waar de fondsenwervende actie ‘Beer Geeks beat ALS’ met een enorme knal(ler) zijn orgelpunt beleefde. Een middag met vrolijke en betrokken mensen, door brouwers gratis ter beschikking gestelde gastbieren en dito veilingitems leidde uiteindelijk tot een eindbedrag voor onderzoek naar de dodelijke ziekte ALS van meer dan 87.000 euri. De sfeer zat er enorm in, wat in dit geval natuurlijk ook enigszins dubbel aanvoelt. Het gaat immers om een gevecht tegen een kreng. Maar je kunt beter vol goede moed strijden dan met de droefenis voortdurend voor ogen, en dat is de bierwereld wel toevertrouwd.

Lees meer

Collaboration brews - stronger together

1 maart 2024 - Rick Kempen.

De onvolprezen Jan Ausems, één van de drijvende krachten achter deze website, treedt op als coördinator en aanjager van een groepje bierliefhebbers die bij toerbeurt een blog aandraagt. Die blogs betreffen dan natuurlijk het erfgoed van de Nederlandse biercultuur - een onderwerp dat zich ruim interpreteren laat, getuige het inmiddels riante archief. Dit is alweer het 78e blog, en die onvolprezen Jan Ausems heeft al sinds het begin van zijn coördinerende rol in zijn maandelijkse email deze zin staan: “Hieronder desgewenst wat inspiratie voor de blog voor wie het kan gebruiken.”
Dank Jan, dat komt dit keer erg goed uit. Het onderwerp kwam mij de afgelopen weken vaak voor de voeten, en een puntje op jouw inspiratie-lijstje kan worden afgevinkt: ‘Wat is de toegevoegde waarde van een collaboration brew? Hype of real added value?’ Spoiler alert: het antwoord is ‘beide’. Waarbij ‘real added value’, ofwel “echte toegevoegde waarde”, veruit het belangrijkste is.

Lees meer

Droom

1 februari 2024 - Henri Reuchlin.

Afgelopen september mocht ik een verhaaltje houden bij de jubileumreceptie van de Bier- en Verzamelaarsvereniging BAV. De vereniging bestaat nu 41 jaar. Leden van de BAV zijn van grote waarde geweest bij het ontstaan van deze Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Tijdens mijn praatje kwam ik tot de conclusie dat de BAV een soort decentraal museum van de Nederlandse biercultuur is. En waar de Stichting Erfgoed op een fantastische manier allerlei informatie digitaal samenbrengt, is het decentrale ‘museum’ van de BAV slechts twee keer per jaar geopend tijdens de ruilbeurs. Verder staat het materiaal op zolders of in schuren van de verzamelaars. Daar is het vrijwel altijd onzichtbaar voor andere geïnteresseerden.

Lees meer

Nieuw jaar, oud bier

1 januari - Marco Daane.

Mag ik de hoop uitspreken dat u allen een vredig, voorspoedig en vruchtbaar 2024 tegemoet gaat?
Tja, het is mij zowaar gegeven de aflevering van dit blog te schrijven die de jaarwende markeert, dus dan ontkom je er niet aan: aan ‘de beste wensen’. Eerlijkheidshalve vind ik die, alle goede bedoelingen ten spijt, altijd wat obligaat aandoen. Bestaat er zoiets als scheidingen in de tijd, gemarkeerd door een door ons bedachte datum, waarvoor we elkaar dan van alles toewensen? Nee natuurlijk niet. Alles draait in eerste instantie gewoon door, de chromosomen en moleculen van 31 december zijn er op 1 januari ook nog. Wel is de mens altijd doende de tijd naar zijn hand te zetten. Op 1 januari mogen, moeten en kunnen er opeens allerlei dingen niet (meer) of juist ineens wel. Daardoor kan het voorkomen dat bepaalde zaken vanaf een bepaald jaar in een stroomversnelling geraken, of compleet vastlopen.

Lees meer

Negentig procent

1 december - Raymond van der Laan.

In de jongste editie van HOP!, de gids voor bierliefhebbers die door grootgrutter Albert Heijn aan de clientèle beschikbaar wordt gesteld, las ik een interview met Micha Peute. Hoofdbrouwer bij Hertog Jan. Hij zegt daarin onder andere, en ik citeer: “Als ik de barmensen vroeg hoeveel van de gasten pils drinken en hoeveel speciaalbier, bleek bijna altijd dat 90 procent pils drinkt en de rest speciaalbier. Voor die 90 procent is er dus maar keuze uit één biersoort terwijl er voor die 10 procent speciaalbierdrinkers veel meer taps beschikbaar zijn”, en “in de bierwereld komt de liefde voor beide stijlen [t.w. pils en speciaalbier] minder voor”.

U begrijpt dat ik het hier over moet hebben. Hier sta ik, ik kan niet anders.

Lees meer

-- Adverteerders --

© 2017-2024 Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur